Fiscaliteit

1. Verhuur Lange Termijn van Operationele leasing

De huur van een goed voor een Bepaalde periode met een aankoopoptie van 16% of meer.
Volgens Koninklijk Besluit nr.55 van 10/11/1967 is deze financieringsformule exlusief voorbehouden voor professionals (bedrijven, ondernemers van zelfstandigen).
De huurfacturen worden niet in de balans Opgenomen, ze worden Geboekt als kosten op de resultatenrekening.

Voordelen:

 • Vaste, niet-herzienbare maandelijkse huurgelden
 • Het te Financieren Bedrag omvat de BTW niet, sterven Moet dus niet worden voorgefinancierd.
 • Facultatieve aankoopoptie
 • Directe kosten in plaats van afschrijvingen
 • Uitsluiting van de restwaarde (en van de BTW erop) uit de investeringswaarde-geen financiering nodig.
 • Geen gebruik van de Gebruikelijke kredietlijnen, u raakt niet aan het krediet bij uw bank.

Nadelen:

 • Geen Budgettering van de onderhoudskosten en van de banden (tenzij u een Specifiek Onderhoudscontract onderschrijft)
 • Beheer bij benadering van de prestaties: U moet zelf alle stappen zetten, tenzij u optionele diensten onderschrijft (verzekering, onderhoud, banden, ...)
 • Risico van onderhoud en banden tien uwen laste.

3. De financiële leasing

Dit is de huur van een goed voor Bepaalde periode met een aankoopoptie op het einde van het contract van maximaal 15%.
Volgens Koninklijk Besluit nr.55 van 10/11/1967 is deze financieringsformule exclusief voorbehouden voor professionals (bedrijven, ondernemers van zelfstandigen).
Vanuit boekhoudkundig Standpunt wordt de waarde van de auto Opgenomen in de activa en worden de huurgelden sterven Moeten worden betaald in de passiva van de balans Opgenomen.

Voordelen:

 • Vaste, niet-herzienbare maandelijkse huurgelden
 • Lage aankoopwaarde op het einde van het contract
 • Het te Financieren Bedrag omvat de BTW niet, sterven Moet dus niet worden voorgefinancierd.
 • Facultatieve aankoopoptie
 • Mogelijkheid om te leasen dan een Kortere periode en dus Meerwaarden te creëren.
 • Het persoonlijke voorrecht om in een mooie auto te rijden en sterven op het einde van de afschrijving als particulier aan te kopen (voor uw privépatrimonium van om een meerwaarde te Creëren).
 • Tenlasteneming van de Versnelde waardevermindering in de beroepsactiviteit (afschrijvingsplan> <marktwaarde)

Nadelen:

 • Geen Budgettering van de onderhoudskosten en van de banden (tenzij u een Specifiek Onderhoudscontract onderschrijft)
 • Gebruik van de bankkredietlijnen
 • Beheer bij benadering van de prestaties: U moet zelf alle stappen zetten, tenzij u optionele diensten onderschrijft (verzekering, onderhoud, banden, ...)
 • Risico van onderhoud en banden tien uwen laste.

4. De financiering

De aankoop gebeurt hierbij met een lening: dit is de verkoop op afbetaling van de lening op afbetaling.
De waarde van de auto wordt Geboekt in de activa van de balans, het terug te betalen Bedrag staat op het passief van de balans.

Voordelen:

 • Klein van geen voorschot
 • U bent eigenaar, u bent dus vrij om de auto door te verkopen
 • Op het einde van de afschrijving Kunt u winst maken bij de Doorverkoop van het goed.
 • Vaste, niet-herzienbare mensualiteiten
 • Tenlasteneming van de Versnelde waardevermindering in de beroepsactiviteit (afschrijvingsplan> <marktwaarde)
 • Recuperatie van de BTW bij de eerste aangifte na de aankoop van de auto.
 • Het persoonlijke voorrecht om m in een mooie auto te rijden en sterven op het einde van de afschrijving als particulier aan te kopen (voor uw privépatrimonium van om een meerwaarde te Creëren).

Nadelen:

 • Geen Budgettering van de onderhoudskosten en van de banden (tenzij u een Specifiek Onderhoudscontract onderschrijft)
 • Gebruik van de bankkredietlijnen
 • Beheer bij benadering van de prestaties: U moet zelf alle stappen zetten.
 • Risico van waardeverlies, onderhoud en banden te uwen laste.
 • Mensualiteiten berekend exclusief BTW, dat wil Zeggen dat u ook het Bedrag van de BTW financiert.
 • U moet de BIV onmiddellijk betalen.

5. De financiering met eigen middelen

Dit is de contante aankoop, met een Onmiddellijke, totale betaling. U gebracht uit de financiële
reserves van het bedrijf.
De waarde van de auto wordt in de activa van de balans Opgenomen

Voordelen:

 • U bent eigenaar, u bent dus vrij om de auto door te verkopen
 • Op het einde van de afschrijving Kunt u winst maken bij de Doorverkoop van het goed.
 • U geniet van het persoonlijke voorrecht om m in een mooie auto te rijden en sterven op het einde van de afschrijving als particulier aan te kopen (voor uw privépatrimonium van om een meerwaarde te Creëren).
 • Tenlasteneming van de Versnelde waardevermindering in de beroepsactiviteit (afschrijvingsplan> <marktwaarde)
 • Onmiddellijke recuperatie van de BTW bij de eerste aangifte na de aankoop van de auto.

Nadelen:
- Geen Budgettering van de onderhoudskosten en van de banden (tenzij u een Specifiek Onderhoudscontract onderschrijft)

 • Beheer bij benadering van de prestaties: U moet zelf alle stappen zetten.
 • Risico van waardeverlies, onderhoud en banden te uwen laste.
 • Gebruik van fondsen voor andere dingen dan de kernactiviteiten van het bedrijf.

Welke voertuigen worden volgens de fiscus beschouwd als "utilitaire (bedrijfs-) voertuigen?
Om te kunnen genieten van een voordeliger fiscaliteit dient het bedrijfsvoertuig (maximaal 3500 kg) sinds 1 januari 2008 In een van onderstaande categorieën onder te brengen zijn:

Categorie 1: Pick-ups met een enkele cabine en een volledig gescheiden van de cabine
laadruimte. De laadruimte dient open te zijn, maar kan ook worden afgedekt
door een zeil van een plat en horizontaal deksel.

Categorie 2: Pick-ups met een dubbele cabine en een open laadruimte. De dubbele cabine
mag maximaal zes zitplaatsen tellen.

Categorie 3: Bedrijfsvoertuigen voldaan een enkele rij zetels. Deze voertuigen moeten beschikken over max.2 passagierszetels en een laadruimte die van de passagiersruimte is afgescheiden door een scheidingswand van min.20 cm hoogte van de rugleuning
van de zetels. De laadlengte moet min. 50% van de wielbasis bedragen. Deze
waarde van 50% moet bovendien gehaald worden over de gehele breedte van
de wagen (gemeten op 20 cm boven de laadvloer).

Categorie 4: Bedrijfsvoertuigen met 2 zetelrijen. Deze voertuigen mogen over max.6 plaatsen
beschikken en dienen een volledig afgescheiden laadruimte te hebben. De
passagiersruimte en de laadruimte moeten dus van elkaar gescheiden zijn door
een grote (onverwijderbaar) tussenschot, dat niet onderbroken wordt en in een harde
materiaal wordt uitgevoerd. Een tussenschot dat wordt gevormd door de rug -
leuningen van de passagierszetels wordt niet aanvaard door de fiscus.
Uitsparingen in de scheidingswand om een goede werking van de veiligheids -
voorzieningen (zoals de airbags en de veiligheidsgordels) mogelijk te maken zijn
echter wel toegelaten.

Personenwagens en luxe 4x4's die worden omgevormd tot bedrijfsvoertuigen moeten beantwoorden aan de fiscale normen om te kunnen genieten van de fiscale voordelen die eigen zijn aan bedrijfsvoertuigen.
De controle gebeurt bij het aanbieden van het omgebouwde voertuig bij de technische keuring.

De "geweigerde" moeten ingeschreven voertuigen zullen worden als personenwagens.
Echter zal er geen belasting op inverkeersstelling (BIV) betaald dienen te worden wanneer de verhouding tussen de laadlengte en de wielbasis min.30% bedraagt.